Nhập mật khẩu để thực hiện tải vềNhập mật khẩu để thực hiện tải về.
Đăng ký
Phần mềm xây dựng, đồ án xây dựng, tài liệu xây dựng
File bản vẽ AutoCad Full kiến trúc, kết cấu, điện nước siêu thị BIG C Thành phố Vinh File bản vẽ AutoCad Full...

Giá: 20.000 đ

Số lần download: 29.001

Thành viên: hai_revit

File bản vẽ AutoCad Full kiến trúc, kết cấu, điện nước Tòa nhà BIG C Thành phố Vinh

Soft_XdiT V2Bộ phần mềm vẽ mặt bằng kết cấu, móng băng, móng đơn, móng cọc, vẽ cột... Soft_XdiT V2Bộ phần mềm vẽ...

Giá: 200.000 đ

Số lần download: 29.009

Thành viên: thanh

Soft_XdiT V2 Bộ phần mềm vẽ mặt bằng kết cấu, vẽ móng băng, móng đơn, móng cọc, vẽ cột, xuất bảng thống kê thép, xuất tiên lượng, thống kê thép thép hình.

Soft_XdiT V2Bộ phần mềm vẽ mặt bằng kết cấu, móng băng, móng đơn, móng cọc, vẽ cột... Soft_XdiT V2Bộ phần mềm vẽ...

Giá: 200.000 đ

Số lần download: 29.009

Thành viên: thanh

Soft_XdiT V2 Bộ phần mềm vẽ mặt bằng kết cấu, vẽ móng băng, móng đơn, móng cọc, vẽ cột, xuất bảng thống kê thép, xuất tiên lượng, thống kê thép thép hình.

File bản vẽ AutoCad Full kiến trúc, kết cấu, điện nước siêu thị BIG C Thành phố Vinh File bản vẽ AutoCad Full...

Giá: 20.000 đ

Số lần download: 29.001

Thành viên: hai_revit

File bản vẽ AutoCad Full kiến trúc, kết cấu, điện nước Tòa nhà BIG C Thành phố Vinh

Hồ sơ Thiết kế UBND xã full: kiến trúc + phối cảnh Hồ sơ Thiết kế UBND xã...

Giá: 50.000 đ

Số lần download: 0

Thành viên: binhctv

Hồ sơ Thiết kế UBND xã full: kiến trúc + phối cảnh

công trình Trường Trung cấp - đầy đủ công trình Trường Trung cấp...

Giá: 50.000 đ

Số lần download: 1

Thành viên: tranthetam

công trình Trường Trung cấp - đầy đủ "kiến trúc - kết cấu - dự toán ..."

Đăng ký nhận bản tin
Thành viên tiêu biểu
tranthetam

tranthetam

Số phần mềm 48

264.490 đ

JinYong

JinYong

Số phần mềm 1

1.260.000 đ

bannguyen

bannguyen

Số phần mềm 3

1.260.000 đ

phongbatbinh

phongbatbinh

Số phần mềm 0

35.000 đ

KeNgoaiDao

KeNgoaiDao

Số phần mềm 0

81.980 đ

Mọi bản quyền thuộc về http://xaydungit.vn
Email: xaydungit@gmail.com